Polityka prywatności i plików cookies bloga wybieramymilosc.pl

Niniejsza Polityka prywatności bloga www.wybieramymilosc.pl określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii.

I. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Wybieramy miłość Julia Bondyra, kontakt@wybieramymilosc.pl.
 2. Blog – dostępny pod adresem www.wybieramymilosc.pl.
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z bloga.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Wybieramy miłość Julia Bondyra, kontakt@wybieramymilosc.pl.
 2. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera lub skontaktować się z Administratorem.
 3. Dane przekazywane są Administratorowi poprzez odpowiednie formularze umieszczone na stronie lub w korespondencji mailowej.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz gwarantuje zachowanie danych osobowych w poufności.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  – prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  – prawo do przenoszenia danych,
  – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.
 7. Powyższe uprawnienia są realizowane poprzez kontakt z Administratorem pod adresem kontakt@wybieramymilosc.pl.
 8. Gromadzone dane osobowe Administrator wykorzystuje przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania strony, a także do celów statystycznych.

III. Kontakt e-mailowy

 1. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, zostaje przekazany adres e-mail nadawcy. Ponadto, w treści wiadomości nadawca może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.
 2. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi korespondencji. Jej treść może podlegać archiwizacji.

IV. Newsletter

 1. Za pośrednictwem strony Użytkownik może zapisać się do newslettera zawierającego informacje o działalności Administratora.
 2. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail. Newsletter działa na zewnętrznej platformie Mailerlite.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku newslettera jest zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Zgodę można w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.
 4. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, a w przypadku rezygnacji z otrzymywania newslettera są usuwane z bazy.

V. Pliki cookies

 1. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny bloga. Są one wykorzystywane, aby zapewnić m.in. jak najlepsze funkcjonowanie strony internetowej.
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat plików cookies. Brak zgody na ich wykorzystywanie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej polityce prywatności może skutkować nieprawidłowościami w funkcjonowaniu strony.
 3. Zgody na dostęp do plików cookies Użytkownik udziela poprzez odpowiednie ustawienia używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Zgodę można cofnąć lub zmodyfikować poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki lub systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika.
 4. Cookies innych podmiotów są wykorzystywane na stronie przez analizy i statystyki. Do śledzenia statystyk mój blog ma wbudowany kod śledzący Google Analitycs firmy Google LLC, (śledzi on ilość osób odwiedzających, rodzaj przeglądarki, system operacyjny odwiedzającego, czas spędzony na stronie itp.). Zebrane informacje nie umożliwiają identyfikacji użytkownika i są anonimowe.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie i w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: kontakt@wybieramymilosc.pl.